Retourrecht

 1. De klant geniet een retourrecht van 14 kalenderdagen, die ingaat de dag volgend op de aflevering van het bestelde pakket.

 2. Indien de klant wenst gebruik te maken van het retourrecht, geschiedt de terugzending op kosten van de klant. Er dient vooraf via mail, ticket of schriftelijk contact geweest te zijn met ons met vermelding van naam, adres, gemeente, telefoonnummer, bankrekeningnummer, aankoopdatum, afleverdatum, product(en) en aankoopbedrag van deze product(en). Eventueel mag u ook een rede van retourneren opgeven.

 3. Terugzending dient te gebeuren per aangetekende zending, verzekerd voor de bruto aankoopwaarde van het product, met handtekening bij aflevering. De terugzending gebeurt naar: Janssens Tim, Witvenstraat 200, 2940 Hoevenen. Indien de terugzending niet op deze naam staat kan de terugzending geweigerd worden. Dit binnen de 14 kalenderdagen na de aanvraag van retourrecht.

 4. Het pakket dient deugdelijk verpakt en voldoende gefrankeerd te zijn, indien pakket niet voldoende gefrankeerd is, wordt waardevermindering zoals in punt 8 toegepast.

 5. Wordt een bestelling aan de deur reeds geweigerd, dan worden ten allen tijde alle door ons gemaakte (verzend)kosten in rekening gebracht, evenzo wanneer de verzending gratis was voor de consument bij aankoop. Indien het gaat over gepersonaliseerde producten zullen de kosten hieromtrent ook in rekening gebracht worden.

 6. Alternatief kan de klant kiezen het goed persoonlijk af te leveren op bovenstaand adres, tijdens de openingsuren, de terugbetaling gebeurd uiterlijk 30 kalenderdagen middels bankoverschrijving.

 7. Enkel wanneer het bestelde goed terug bezorgd wordt in de originele verpakking, ongeopend, en aldus met alle accessoires en eventuele extra gratis accessoires in het kader van een promotionele actie, kan met zekerheid overgegaan worden tot een volledige vergoeding van het aankoopbedrag.

 8. Kan de koper het ontvangen product niet, slechts gedeeltelijk of in verslechterde toestand terug leveren, dan zal hij de waardevermindering moeten compenseren en dit met een minimum van 25%. Dit geldt echter niet wanneer de waardevermindering uitsluitend terug te voeren is op het controleren van het ontvangen product, zoals dat ook in de winkel mogelijk zou zijn geweest. De koper kan het risico van waardevermindering beperken indien hij de zaken niet in gebruik neemt en handelingen nalaat die de waarde van het product beïnvloeden.

 9. Bij het uitoefenen van het retourrecht, doet de klant afstand van het recht op eventuele gratis productaccessoires of andere geschenken die onlosmakelijk verbonden zijn aan (de aankoop van) het product zelf.

 10. De terugbetaling geschiedt steeds middels bankoverschrijving, zelfs bij persoonlijke retournering, en dit uiterlijk 30 kalenderdagen nadat het goed door ons opnieuw in ontvangst genomen werd.

 11. Onder geen beding zal door ons een financiële vergoeding betaald worden voor accessoires en geschenken die aanvankelijk door ons gratis bijgeleverd werden.

 12. Het retourrecht geldt onder geen beding voor goederen, afgehaald in onze winkel.

 13. Uitzondering op het retourrecht zijn: eigen samengestelde laptops en eigen samengestelde PC’s, software, inktpatronen en toners met vervaldatum, gepersonaliseerde producten.

Snelle service

Wij herstellen 80% binnen de 2 werkdagen

Maatwerk

Wij leveren alle soorten maatwerk

Producten

+ 65000 producten verkrijgbaar

ondersteuning

24/7 ondersteuning via mail

Dream PC, Witvenstraat 200,2940 Hoevenen

Openingsuren: Di-Za van 10 tot 17u

Betaalmogelijkheden

Copyright © 2020 Dream PC. All Rights Reserved.  Algemene voorwaarden - Pravicybeleid